Đang thực hiện

Đại Hồng Chung xin giới thiệu về dịch vụ chuyên sản xuất Chuông, mõ dành cho nhà chùa. Chuông mõ là 1 pháp khí dành riêng cho nhà chùa và được sử dụng trong các nghi lễ của phật giáo. 

Ý nghĩa của chuông mõ sử dụng trong đình chùa

  1. Chuông : Theo tiếng Hán chuông có ý nghĩa là Chung. Là 1 pháp khí thông thường nhất được sử dụng duy nhất trong đình, chùa và ở nhà các cư sĩ. Chuông được biểu thị cho sự tỉnh giác trong nhà chùa.
  2. : Là pháp khí được dùng trong các đình, chùa. Và được ra đời từ đời đường, mõ được sử dụng để tụng kinh trong nhà chùa.